Beş Hececiler Kimdir? Edebiyatta Beş Hececiler Akımı Özellikleri Nelerdir?

Milli edebiyat akımının görüşleri kapsamında şiirler bırakan önemli şair grubu Beş Hececiler olarak bilinir. 1. Meşrutiyet'ten sonra hece vezni ile birlikte konuşulan halk dili üzerinden önemli eserler bırakmışlardır. Bu isimler toplamda 5 şair oldukları için beş heceliler şeklinde ifade edilir. 1900'lü yılların sonuna kadar yaşamını sürdürmüş önemli şairler tarafından, bu akım üzerinden pek çok önemli şiir bulunmaktadır.
 
Üst Alt